Hej!

Ladda ner senaste versionen av webbläsare.

2) Frigående under goda förhållanden

2) Frigående under goda förhållanden

Karinäs-kycklingarna har goda levnadsförhållanden och får röra sig fritt på golvet på gårdarna. Därför är torvströets kvalitet särskilt viktig, eftersom strö av hög kvalitet ger friska fotsulor och hasor hos kycklingarna. Detta är samtidigt ett tecken på kycklingarnas allmänna hälsotillstånd. Ett högkvalitativt strö är ett bevis på förstklassiga uppfödningsförhållanden. Uppfödarna har tillgång till ett brett nätverk specialister som ger handledning och support, vilket hjälper dem att främja och följa upp kycklingarnas hälsa.

Se våra tio viktigaste ansvarsfulla gärningar här.