Hej!

Ladda ner senaste versionen av webbläsare.

8) Obruten kylkedja

8) Obruten kylkedja

En obruten kylkedja är en förutsättning för säkra och högklassiga produkter med lång hållbarhet. Temperaturen på kylda råvaror och slutprodukter mäts regelbundet under hela produktionsprocessen. Vi iakttar och följer upp de stränga kraven på temperaturer i hanterings- och lagerlokaler både med ett automatiskt system och genom manuell mätning. För att garantera en obruten kylkedja har vi system som automatiskt följer upp temperaturen i transportfordonen.

Se våra tio viktigaste ansvarsfulla gärningar här.